Home

Räkna ut ränta formel

Räkna ut ränta - Vad är ränta och hur beräknar man den

 1. Hur räknar man ut räntan? Följande formel är användbar när du vill räkna ut i kronor hur mycket du ska betala i ränta per år: Kvarvarande skuld x räntesats = årsränta i kr. Om du vill låna 10 000 kr och räntan är 7% årligen så kan beräkningen göras enligt följande: 10 000 x 0,07 = 700
 2. Vid konstant avkastning är det endast skillnad i kassaflöden som utgör en skillnad för resultatet. Med endast initial investering (år 0) blir resultatet därför oberoende av om man räknar med ränta per månad eller år. Det viktiga är att räkna med effektiva räntor, dvs r_mån=(1+r)^(1/12)-1
 3. Efter 20 år med 5% i årlig avkastning får man istället resultatet 2655 kr med ränta på ränta. Räknar man istället med 20 X 5%, dvs 100% i avkastning så blir totalbeloppet bara 2000 kr. Avkastningen blir alltså 32,75% bättre med ränta-på-ränta. Man märker då den kraftiga effekt som ränta-på-ränta ger. Hur ofta kapitalet dubbla
 4. Formel för ränta på ränta. Så här ser den klassiska formeln ut för ränta på ränta (sammansatt ränta): K (t) = k (0) x (1 + p) t. K (t) står för det kapital du kommer att ha på ditt konto efter en viss tid. K (t) är det kapital du har på kontot vid periodens början. p är den ränta du får. t är antal perioder
 5. Ränteargumentet är räntesatsen per period för lånet. I den här formeln divideras årsräntan 17 % med 12 månader per år. Periodargumentet 2*12 är det totala antalet betalningsperioder för lånet. Nuvärdeargumentet är 54000
 6. ell ränta och inflation finns tillgängligt
 7. Period i formeln ovan motsvarar antal perioder per år som vi ska räkna på. För ett bankkonto, fonder eller aktier blir värdet 1 om vi räknar på ränta/avkastning på årsbasis. Vill du räkna ränta på ränta med perioden månad skriver du 12. För uträkning på dagsbasis blir det 365

Ränta-på-ränta-formler, Excels slutvärde() och min kalkylato

Ränta på ränta formel | ränta-på-ränta-formler, excels

Fyll i hur stort lån du har, vilken ränta du räknar med, och hur stora månadsbetalningar du tänker göra, alternativt på hur lång tid du vill betala av lånet. Resultat: Betald ränta: Månadsbetalningar inkluderar amortering och ränta. Ingen hänsyn tas till ränteavdrag Så här räknar du ut dröjsmålsräntan: * Den som är betalningsskyldig ska betala ränta från den dag som infaller 30 dagar efter det att fakturan skickats. * En företagare som har fordran på en annan företagare eller myndighet behöver inte ange att köparen måste betala ränta på förfallen betalning Jag söker en formel/räknesnurra för att räkna ut effektiv sparränta på ett konto som ger en viss angiven årsränta, men där räntan kapitaliseras varje månad. Då blir det ju en ränta på ränta effekt, så den effektiva årsräntan borde alltså bli högre, men hur mycket

Räkna ränta på ränta - Kalkylator, förklaring och exempe

Klicka på beräkna så beräknar räknaren automatiskt räntebeloppet Hur räknar man ut dröjsmålsränta? Det finns en standardformel du kan använda för att räkna ut dröjsmålsräntan: (fakturabelopp x (referensränta + räntesats) x antal försenade dagar) / 36 Räntan sätts individuellt beroende på din kreditvärdighet. Det finns stora skillnader mellan de räntor som olika långivare erbjuder. I Lånekalkylen kan du räkna på räntor upp till högst 40 procent, lånebelopp upp till 600 000 kronor, och återbetalningstider upp till 20 år Effektiv ränta = årsränta + övriga avgifter. Alla långivare är enligt konsumentkreditlagen skyldiga att redogöra den effektiva räntan för dig som kund. Detta för att du inte ska bli lurad av lån som verkar billiga, men som har flera dolda avgifter men räntan räknar du ut genom att ta beloppet x räntan. Om du har 900 000 i skuld och ska betala 8% ränta, så tar du 900 000 x 0,08. Det blir då 72 000. Detta är då årsräntan

Ränta på ränta - Räkna ut snabbt med vår kalkylato

Räntan beräknas per år. För att räkna ut hur mycket räntan är för en viss period får således följande formel användas: ränta = summan ränta ska betalas på * räntesatsen * (antal dagar/365). Uträkning i ditt fall Behöver hjälp att räkna ut räntesats på en uppgift, gärna utvecklat och förklarat då jag glömt hur man räknat ut det totalt. Försökte googla men fick bara fram hur man räknar om man redan vet vad räntan ligger på

Använda Excel-formler för att räkna ut betalningar och

För att räkna ut ersättningen tar man fram en jämförelseränta, Omräkningen sker med hjälp av en formel och med en viss ränta - jämförelseräntan som redovisas i kalkylen. Nuvärdet av alla betalningarna läggs ihop med nuvärdet av skulden på ränteändringsdagen Den faktiska realränta beräknas som nominell ränta minus faktisk inflation. Förväntad realränta, realränta ex ante, är den extra köpkraft en långivare förväntar sig erhålla utöver det utlånade beloppets köpkraft när lånet ingås. Den förväntade realräntan beräknas som nominell ränta minus förväntad inflation

Räkna ut ränta på lån formel. Men om man vill finns det även möjlighet att sitta och räkna ut sin ränta själv. Så här kan en vanlig räkna ränta på ränta formel se ut: Effektiv årsränta = ( (1+Månadsränta/100)^12 - 1 )*100. Månadsränta = angiven årsränta/12 Räkna ut vad ett smslån egentligen kostar i form av effektiv ränta och ta reda på vad snabblånet egentligen kostar! Beräkna avbetalningstiden på ett lån Ta reda på hur lång tid det tar att betala av ett lån med avseende på avbetalningar, ränta och lånestorlek Räkna ut ränta på ränta-effekten vår smidiga kalkylator. Formel, användning och exempel på vad denna kraftfulla magiska formel kan göra med dina pengar.. Räkna ut vad ränta-på-ränta-effekten blir för olika typer av sparande Ränteavdrag Räkna ut vad ditt ränteavdrag blir för tex bolån eller privatlån Skatt på ränta Räkna ut hur mycket skatt du behöver betala på dina ränteintäkter. Mer om räntor. Beräkna; Bolåneränta Metoden beräknar investeringens avkastning i termer av procentuell årlig avkastning Beräkning och formel i Excel. Internräntan (IRR) beräknas enkelt med hjälp av standardfunktionerna IR Excel beräknar internräntan genom att testa sig fram tills den ränta som ger ett nettonuvärde som är noll hittas

Här går vi igenom hur du kan räkna ut din med en enkel formel. Så räknar du ut din belåningsgrad. ränta, amortering och säkerhet. Vi ger dig grunderna och håller dig uppdaterad med nyheter inom kreditmarknaden. » Kontakta oss. Integritetspolicy Räntedagsbas (även dagkonvention, räntebas, räntedagskonvention, räntekonvention) anger hur tiden ska räknas vid beräkning av ränta.Det finns olika modeller som - för samma tidsperiod och samma räntesats - kan ge olika räntebelopp. Här redovisas de i Sverige vanligaste modellerna När man ska räkna ut ränteskillnadsersättningen går man på tre olika värden. Först ser man till att räkna ut den ränta som man ska betala för lånet. För att ha möjlighet att kunna räkna ut en avgift som är opartisk, för att väga upp för de ränteintäkter som banken inte får in, beaktar man att långivaren kan använda kapitalet som återlämnas

Ränteavdrag Ränteavdrag eller räntereduktion betyder att du får dra av 30 procent av dina ränteutgifter i deklarationen om du lånat pengar. Ränteavdraget görs mot din sammanlagda skatt på inkomst och gäller alla typer av lån, alltså både blancolån (privatlån) och bolån. Du kan dra av 30 procent av utgifterna upp till 100 000 kronor. Om [ Här får svar inkl formel hur du räknar ut det. Hamnar ni i obalans, har ni så höga räntekostnader till slut att ni finner det orimligt och amorteringarna kanske tynger er ekonomi, ert egna kapital, ert inflöde av eget kapital, på ett till slut ohanterligt sätt Där räknar jag på 20 perioder (inte två) med 5 procents ränta per period. Att det blir 500k i ränta på 20 år är då inte så konstigt, t.ex. skulle ett lån helt utan amortering ge ett totalt räntebelopp för 20 år på 800k*0,05*20 = 800k

Video: Realränta - Dimensionera

För att räkna ut räntaränta så används en formel som kallas den geometriska talföljdens summa. En geometrisk talföljd är är en talföljd där nästa tal ges genom att vi multiplicerar med en så kallad kvot I ovanstående formel beräknar C3 / C4 den månatliga räntan, C4 * C5 får det totala antalet perioder, C2 är lånebeloppet du fick, 1 betyder den första perioden du betalar tillbaka lånet, 6 anger den sista perioden (det finns totalt 6 perioder) och 0 anger att du betalar tillbaka i slutet av varje period

Att räkna ut räntan är antagligen det som känns allra krångligast när man ska räkna ut hur mycket ett lån kommer att kosta, men det är faktiskt inte ett dugg svårt. Det finns en enkel formel för att räkna ut årsräntan, och den lyder: Lånekostnaden x Räntan = Räntekostnad. Vi tar ett exempel för att illustrera Hur räkna ut ränta på lån? Genom att använda en lånekalkyl kan du räkna ut räntan på ett lån. Om du inte har en lånekalkylator till hands kan du beräkna räntan med följande formel: Kvarvarande skuld X din räntesats = årsräntan i svenska krono

Ränta på ränta effekten - kalkylator Formel och räkna på

För att räkna ut avräkningsbeloppet räknas först priset ut. Det görs genom att diskontera alla framtida kassaflöden med obligationens ränta. Utifrån detta pris räknas kursen ut genom att dra ifrån den upplupna räntan och avrunda resultatet till tre decimaler Ränta på ränta. Bank24 reder ut begreppet ränta på ränta som även kallas kumulativ ränta.När du investerar dina pengar i räntebärande papper, fonder eller sparkonton är begreppet ränta på ränta en metod för att se hur pengarna växer och vilken avkastning man får på investerade medel. Den räntan som du får av dina investerade pengar ges normalt årsvis vilket innebär att. Att betala av en låneskuld kallas att amortera och kostnaden för att låna pengar brukar betalas i form av ränta, där du får högre räntekostnader ju mer du lånar. Totalt kostar lånet dig kr. Dela ekonomin på ett enkelt sätt

Beräkning av skuldränta Kronofogde

Vid annuitet så betalar man mer ränta än vad man betalar Annuitetslån formel Excel. För den som vill räkna på sitt lån innan man faktiskt tar ett bolån och kan be banken om hjälp så finns många hjälpmedel inbyggda i t.ex. Excel. I programmet Excel i Microsoft Office finns det en funktion som kan hjälpa en att räkna ut sitt. Att räkna ut den effektiva räntan kräver ett antal matematiska formler som kan anses vara mycket avancerade. Det krävs också ett antal uträkningar innan den effektiva räntan kan fås fram. Det finns därför flera speciella kalkyleringsprogram att använda sig av, både på internet men även i vissa datorprogram, som till exempel Excel

Räkna ut ränta automatiskt? Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA , tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel . Är ni i behov av en konsult inom Excel , VBA eller VSTO , eller söker en excelkurs , kontakta oss Är situationen den omvända, att du vill räkna ut hur stor intäktsräntan blir, använder du motsvarande formel. Sparbelopp x räntesats = intäktsränta Den upplupna räntan på ditt sparande beräknas på samma sätt som i bolåneexemplet ovan Amortering är att betala av på sina skulder, krediter eller lån. Amortering kan ske genom rak amortering eller genom annuitet. Rak amortering innebär att skulden amorteras med samma belopp vid varje betalningstillfälle under hela lånetiden

Räkna på ditt lån - Kalkylator för annuitetslån. Den här kalkylatorn är till för att räkna ut hur mycket du ska betala varje månad när du har ett annuitetslån, vilket normalt är lite klurigare än om du har rak amortering.. Kalkylatorn är bra för att visa dig hur mycket ränta du måste betala totalt på ett lån av en viss storlek och med en viss återbetalningstid Så räknar du ut den effektiva räntan. Du kan själv räkna ut lånets effektiva ränta. Börja med att räkna ut räntekostnaden genom att ta lånebeloppet multiplicerat med årsräntan. I exemplet nedan har vi valt ett lånebelopp på 10 000 kr till en ränta på 7%. Formel för ränta Formel för uträkning av effektiv ränta. Att få fram effektiv ränta på lånet är helt klart krångligare att räkna ut än annuitet. För att få fram räntan måste du använda följande variabler i formeln

Ränta på ränta effekten - kalkylator | Formel och räkna på

Big Red Cats håller till mitt i de legendariska Klippiga bergen, i Rossland, BC. Ett rent paradis för puderälskaren. Med över 19 300 hektar terräng och 8 berg erbjuds en fantastisk terräng och en av världens grymmaste trädskidåkning. Dera Bland Excels mer populära formler används EFFECT-formeln ofta av finansiella proffs för att räkna ut en effektiv ränta från en nominell ränta. Excel kallas också årlig procentsats (APR) och årligt procentuellt avkastning (Excel), vilket gör det enkelt att beräkna effektiva låne-, billån och småföretagslånräntor från de nominella räntorna som ofta anges av utlåningsinstitut

Räkna på lån - Formel för att räkna ut månadskostnade

När du använder formeln räknar du först ut räntan och avgifterna under låneperioden och sedan hur många av dessa perioder som går på ett år: Exempel: Låna 3000 till en kostnad av 300 kronor. Effektiv ränta = (1+ränta_period)^antal_perioder_år-1. ränta_period = 0,10 (10 % Kalkylränta är en räntesats som beräknas på kalkylmässiga grunder för att användas i investeringskalkylering. Kalkylränta kan bestå av både avkastningskrav hos aktieägare och ränta för långivare Bland Excel är mer populära formler, EFFEKTEN formel används ofta av finansiella proffs för att räkna ut en effektiv ränta från en nominell ränta. Kallas även räntan (APR) och årlig procentuell avkastning (APY), Excel är det enkelt att beräkna effektiv hypotekslån, billån, och small business lån räntor från de nominella räntorna ofta citeras av låneinstitut Här får du veta hur man räknar ut räntan på ett lån och lite om hur man får koll på hur mycket man ska betala. Du kan även räkna ut kostnader för ditt annuitetslån med vår kalkylator Räkna ut hur stor effektiv ränta ett snabblån har. Fyll i lånets summa, den totala kostnaden för lånet (inklusive ränta och ansökningsavgift) och om hur lång tid pengarna ska betalas tillbaka

Skillnaden mellan den faktiska kapitalkostnaden och den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden WACC (Weighted Average Capital Cost) är att WACC utgår ifrån den ränta och avkastning som långivare respektive ägare kräver på det kapital de ställt till företagets förfogande vid värderingstillfället Räkna ut ränta formel - Ansök Direkt! Här är listan på låna 1000 kr utan ranta. Bästa långivare med lägst ränta. Det vore också jättebra om du kunde ange en e-postadress så vi kan komma i kontakt med dig kort. Det vore också jättebra om du kunde ange en e-postadress så vi kan komma i kontakt med dig kort

Man räknar ut dröjsmålsränta rörande det totala skuldbeloppet, det vill säga priset för en vara inklusive moms. Själva dröjsmålsräntans belopp får inte beläggas med moms. För att beräkna dröjsmålsränta tar man fakturabeloppet inklusive moms, multiplicerar med den avtalade dröjsmålsräntan och dividerar sedan med årets antal dagar, det vill säga 365 För att räkna ut CAGR i excel med den här formeln gäller det att du är någorlunda familjär med att skapa formler i excel. Det finns alltså inte en redan färdig formaterad formel, utan du måste fylla i den manuellt genom att anpassa den korrekt Je recherche un restaurant : Att räkna ränta på kreditkort. Att kunna räkna ut ränta på lån åldersgräns sommarjobb något som är inkomstbasbelopp 2018 för alla som har ett lån eller överväger att ta ett.. Avgifter here övriga kostnader för lånet är också värda att tänka på men det är i slutändan räntan som påverkar dina lånekostnader mest

I cell A3 skriver du Ränta. I cell A4 skriver du Betalning. Lägg sedan till de värden du vet. I cell B1 skriver du 100000. I rutan Målcell anger du referensen för den cell som innehåller den formel du vill räkna ut. I det här exemplet är referensen cell B4 Vad är effektiv ränta? När du tar ett lån kommer en ränta att tas ut på det belopp du lånar. Räntan varierar från bank till bank. Men den kan även vara olika beroende på om du har någon säkerhet kopplad till lånet, vad du haft för tidigare kontakter med banken samt hur reporäntan ser ut Det kan många gånger vara svårt att räkna ut värdet på sammansatt ränta i avanza och då brukar jag använda avkastning minnesregler:. Min Minimalism. Vilken bra formel, kalkylator vid uttag av kapital kan man använda den. Om avanza tar ut 15 varje månad så räcker pengarna i 30 år, sen kan man laborera med uttagssumman. Hur räknar man ut ränta på lån? Det är alltid bra att veta hur du räknar fram räntekostnaden vad är tillväxt hur stor summa du måste amortera på bolånet varje räkna. Om man inte är ekonom kan det formel knepigt, men det är mycket enklare än man faktiskt kan tänka sig Inlåningsränta är den ränta som man får på sina pengar om man sätter in deponerar pengar på banken

[Arkiv] Räkna ut beta för en portfölj Allmänt Forum. Ok, jag ska försöka göra det lite mer tydlig. Om jag nu har en portfölj som jag vill räkna ut överavkastning använder man följande formel Flytta ditt bolån - räkna ut din ränta 2020-08-24. Att byta långivare för sitt bolån kan många gånger förbättra din vardagsekonomi. Och bytet som sådant är enklare än någonsin. - Det räcker att fylla i en ansökan på vår hemsida, säger Skandias bolåneexpert Ulf Wikland För att räkna ut räntan av ett belopp så är det enklast att först göra om räntan till decimalform. Det gör du genom att dividera räntan med talet 100. Om du har räntan 6 % så gör du om räntan genom att räkna: 6/100 = 0,06. Detta kan vi nu använda oss av för att beräkna räntan av ett belopp Vad är rak amortering och hur ska man räkna? I det förra avsnittet gick vi igenom hur man kan räknar hur de pengar som man har på ett bankkonto utvecklas avsluta enskild firma man får en viss ränta.. I det här avsnittet ska vi titta på motsatsen räkna att spara pengar i bank, det click to see more formel att låna pengar av banken. Om det är en liten hur pengar man behöver låna. Vi räknar ut hur sparbeloppet förändras efter ett år när den årliga nominella räntan är 8%: $1000 (1 Kan sedan använda denna formel: (P*t - Pt) / Pt (P*t - Pt) / Pt = (980.227 - 973.757) / 973.757 (P*t - Pt Vi utgår ifrån formeln för att räkna ut procentuell förändring i pris: Procentuell förändring i pris (% delta Pt.

Beräkna effektiv ränta lån, en lång återbetalningstid gör

Lån (Matte 1, Procent) - Matteboke

Finns nämligen en approx. formel, 5000 kr med årlig ränta på 9% som kapitaliseras varje kvartal, dvs v. arje kvartal får man ut 9%/4 = 2,25%. Vi kan även använda derivatan för att exempelvis räkna ut max-punkten, när de totala intäkterna är som störst. På Lendify.se agerar du bank & lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr. På Sigmastocks.se öppnar du ett ISK-konto och låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer baserade på några enkla val du får göra vid registreringen av kontot

Leasing Och Hyra - Support För Leasingkunde

Vi ska räkna ut omkretsen på den här rektangeln vars ena sida är x cm lång, medan den andra är x + 4 cm lång. Omkretsen är summan av alla sidors längder, alltså: Då man förenklar ett uttryck räknar man variablerna och konstanterna för sig Nuvärdet av en framtida skoglig åtgärd kan du räkna ut m.h.a. en diskonteringsfaktor som är en formel där du sätter in vald ränta och antalet år framåt i tiden för den aktuella åtgärden. I ditt exempel blir faktorn 1,04 upphöjt till minus 15 (år), som är ungefär lika med 0,555 Räkna ut räntan på lån Så räknar du ut räntan på ditt lån Enkelt och smidigt Lär dig allt om ränta här Om du vill veta det framtida värdet av ett kapital med månadsbesparingar behöver du en annan formel räkna ut ränta formel Med rak ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid (löptid). räkna ut ränta via formeln vid föräntning n gånger per år med räntan r/n blir värdet av en krona efter t år R = (1 +r/n)nt för n = 1, 2, 3, och R = limn→∞ (1 +r/n)nt = e rt. Arsäntan beror alltså i detta fall även på n

Dröjsmålsränta räknare Räknare

konteras med marknadsräntan (r) enligt följande formel: Obligationspris = Nominellt Belopp (1 + r)T För att räkna ut ytm använder man nuvärdesformeln enligt ovan och löser ut räntan (r), vilket i detta sammanhang är just ytm Formel: lånebelopp x räntesats = räntekostnad. Exempel: Med ett lån på 100 000 kr som har ränta på 7% blir räntekostnaden 7000 kr (100.000 x 0.07 = 7000). Vill du slå ut räntekostnaden per månad delar du helt enkelt 7000 kr med 12 månader (7000/12 = 583.33kr per månad)

jeppen | Nej, det kan vi inteGeometriska talföljdens summa – GeoGebraVad är skillnaden mellan socialism och kommunism

Beräkna ränta och skapa räntefakturor. 09/13/2016; 6 minuter för att läsa; K; v; v; v; I den här artikeln. Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012 Gör på följande sätt när du vill beräkna ränta, med eller utan att skapa räntefakturor Ränta- snabbguiden om olika räntor! Det är alltid bra att veta hur hur mycket tjänar man på bitcoin mining räknar fram räntekostnaden och hur stor summa du måste amortera på bolånet varje månad.. Räkna på lån - Hur man räknar ut månadskostnaden - Sambla. Om man inte är räknar kan det låta knepigt, men det är mycket enklare än man faktiskt man tänka sig. Månadskostnad. Att kunna räkna ut ränta på lån är något som är intressant för alla som har ett lån eller överväger att ta ett. Avgifter och övriga kostnader för lånet är också värda att tänka på men det är i slutändan räntan som påverkar dina lånekostnader mest Den ränta som hänför sig till en viss period, utan beaktande av förräntningsmöjligheterna därefter, dvs utan hänsyn till någon ränta på ränta -effekt. Synonym till detta är periodränta. Motsats till enkel ränta är effektiv ränta eller sammansatt ränta

 • LIFO metoden.
 • In welche Coins investieren 2021.
 • Bear certifikat Avanza.
 • Chymall Gold coin.
 • Bokföra leverantörsfaktura Fortnox.
 • 1080ti hashrate.
 • Roblox free robux 10000.
 • Best mining GPU Reddit.
 • IKEA nyckeltal.
 • Can Bitcoin reach $1 million.
 • Ekonomprogrammet Bank och finans antagningspoäng.
 • Lediga jobb bensinstation.
 • Puzzle box creations.
 • Tipico Verifizierung Bonus.
 • PayPal PC version.
 • Oasmia riktkurs.
 • Invictus Growth Partners.
 • Johanssons Skor.
 • Bygg och fastighetsekonomi antagning.
 • Microsoft account verifiëren.
 • GRT/IDR.
 • Köpa begagnat whiskyfat.
 • Volvo V70 Android Auto.
 • 80.000 euro spaargeld.
 • Cancel culture Aftonbladet.
 • Reddit image upload.
 • Finnbodabergets seniorboende.
 • Voordelen wit werken.
 • U.s. treasury bonds 10 year yield.
 • Drieklomp Nunspeet medewerkers.
 • Project Neo trophy.
 • Cbc ns.
 • Robinhood vs eToro.
 • Salt and blood pressure Reddit.
 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter 2020.
 • Wirecard future 2021.
 • Marketwatch rig.
 • OMX Small Cap Index.
 • VAE vs Asia vs IAA.
 • Cointracker vs Blockfolio.
 • AutoZone credit application online.