Home

Grängesberg Exploration riktkurs

Köp aktien Grängesberg Exploration Holding (GRANGX). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realti Grängesberg Exploration Holding. 0,07. SEK-0,00 SEK-1,37%. Till aktieöversikt. Utförlig grafisk information om Grängesberg Exploration Holding historiska utveckling som ger en hint om aktiens framtida utveckling. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream

Grängesberg Exploration Holding (GRANGX) aktie - Nordne

 1. Grängesberg Exploration. Resultat från Grängesberg Explorations scoping-studie visar på goda förutsättningar för Dannemoragruvan (Finwire) 2021-05-27 11:09. Resultat från.
 2. eralutvecklingsbolag med fokus på Bergslagen. Med en tydlig konsolideringsstrategi, kunskap och engagemang utvecklar vi lönsamma projekt steg för steg. Första steget taget genom utvecklingen av apatitförekomsten i Grängesberg Andra steget taget genom förvärvet och planering för återstarten av.
 3. GRÄNGESBERG EXPLORATION. GODA FÖRUTSÄTTNINGAR START DANNEMO (Direkt) 2021-05-27 11:12. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Resultatet från det NGM-noterade Grängesberg Explorations genomförda scoping-studie visar på goda förutsättningar för återstart av Dannemoragruvan. Det framgår av.
 4. I samband med den publika nyemissionen som Grängesberg Exploration Holding genomförde i december 2020 utgav Grängesberg Exploration Holding 648 900 000 teckningsoptioner av serie TO3. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 äger rätt att för varje (1) teckningsoption av serie TO3 teckna en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding under perioden 3 - 31 maj 2021 till en kurs om.
 5. 21-05: Grängesberg Exploration Holding AB: Kommuniké från årsstämma den 21 maj 2021 i Grängesberg Exploration AB (publ) 21-05: Grängesberg Exploration Holding AB: GRANGEX Kvartalsrapport, första kvartalet 202

Grängesberg Exploration AB (559208-5244) noterar sig på NGM Nordic SME via ett omvänt förvärv av Metallvärden i Sverige AB (556710-2784). Metallvärdens nuvarande verksamhet överförs till bolagets nuvarande huvudägare Björn Grufman I Grängesberg Exploration ingår även dotterbolaget Dannemora Koncern. Inför samgåendet genomför Metallvärden nedskrivningar av skulder genom frivilligt ackord på sammanlagt cirka 1,3 miljoner kronor

Grängesberg Exploration Holding - teknisk analys av aktien

 1. Grängesberg Exploration Holding. GRÄNGESBERG EXPLORATION: GODA FÖRUTSÄTTNINGAR START DANNEMO STOCKHOLM STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) RBC Capital Markets höjer sin riktkurs för Alfa Laval till 360 kronor från 290 kronor. Rekommendation... Flexion Mobile
 2. Grängesberg Exploration Holding AB (publ) Sandhamnsgatan 48A 115 60 Stockholm Org. nr 556710-2784 info@grangesbergexploration.se Christer Lindqvist VD, +46(0)70-591048
 3. Grängesberg Exploration Holding AB. Organisationsnummer 556710-2784. Namnändringar och notering på lista; År. Kommentarer. Aktien är noterad på Nordic SME (tidigare Nordic MTF) 2020. Namnändring från Metallvärden i Sverige AB till Grängesberg Exploration Holding AB den 24 november
 4. Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar, kombinerat med modern anrikningsteknologi; prospektera och utveckla högkvalitativa apatit- och järnmalmsförekomster
 5. Nordic SME-listande Grängesberg Exploration Holding AB - GRANGEX - presenterar resultatet från den genomförda så kallade scoping-studien som visar på goda förutsättningar för återstart av Dannemoragruvan. Studien visar att det är möjligt att producera ett järnmalmkoncentrat av mycket hög kvalité

Grängesberg Exploration genomför dessutom lönsamhetsstudier och ska ansöka om miljötillstånd för det så kallade apatitprojektet vid den gamla gruvan i Grängesberg. ANNONS Förenklat går apatitprojektet ut på att återvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor från avfallssand, som ligger deponerad i anslutning till gruvan Grängesberg Exploration Holding - International Shareholder Group has 29 member Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (nedan Bolaget) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 november 2020, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (nedan units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare Utfallet i den fullt garanterade nyemission av Units om cirka 42 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (Företrädesemissionen) i Grängesberg Exploration Holding AB:s (publ.), (GRANGEX eller Bolaget), vars teckningsperiod avslutades den 15 januari 2021, visar att 9 504 215 Units tecknats i Företrädesemissionen med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka.

Resultat från Grängesberg Explorations scoping-studie

 1. gen för båda våra huvudprojekt - järn-malmsutvinningen i Dannemora och apatitprojektet - kunde inte vara bättre. Järnmalmpriset ligger på en all-time-high-nivå och interna
 2. ANALYS Med avstamp i utvinning av höghaltig fosfor och återstarten av Dannemoragruvan satsar Grängesberg Exploration på att bygga en ny gruvgrupp i Mellansverige. Baserat på utlåtande från oberoende kvalificerad person, gynnsamma tillståndsutsikter och omfattande befintliga anläggningar ser vi en IRR på 30% resp. 42% och ett riskviktat nettonuvärde på 0,13 SEK per aktie på 24.
 3. Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (nedan Bolaget) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 november 2020, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (nedan units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 december 2020.
 4. Grängesberg Exploration utökade förlusten. NGM-noterade Grängesberg Exploration redovisar intäkter om 4,9 miljoner kronor för det första kvartalet (4,8). Nyhetsbyrån Direkt. Publicerad: 21 maj 2021, 09:13. Ebitda-resultatet var-4,0 miljoner kronor (-0,5)
 5. Grängesberg Exploration AB Tester positionerar GRANGEX för att delta i Europas omställning till fossilfritt stål Analys: Johan Widmark | Datum: 2021-04-28 | Denna analys är enbart i informationssyfte. Analysen är inte investeringsrådgivning och detta är inte ett erbjudande om att köpa aktier
 6. Grängesberg Exploration Holding AB (publ) har som mål att skapa en ny gruvgrupp i Mellansverige. Då förutsättningar för miljögodkännanden är goda räknar bolaget med att förhållandevis snabbt komma igång med återvinning av sällsynta jordartsmetaller och brytning av högförädlad järnmalm
 7. Grängesberg Exploration redovisar nästintill oförändrad omsättning och ökad förlust i första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Omsättningen sjönk 2,1 procent till 4,7 miljoner kronor (4,8). Ebitda-resultat blev -4,0 miljoner kronor (-0,5)

Järnmalmspriset har rusat till den högsta nivån på tio år och skapar goda förutsättningar för en nystart för konkursade Dannemoragruvan.Grängesberg Exploration med gruvveteranen Christer Lindqvist tar nu över projektet.Det är ett unikt bra läge, säger han Christer Lindqvist leder bildandet av en ny gruvkoncern i Bergslagen - Grängesberg Exploration. För Dagens PS berättar han hur ett lönsamt gruvbolag skapas

Grängesberg Exploration A

 1. Grängesberg Exploration AB och dess dotterbolag Dannemora Koncern AB förvärvades genom en emission av aktier om 60 000 TSEK den 5 november 2020. I samband med detta avyttrades dessutom MV Metallvärden AB, Metallvärden i Lesjöfors AB, Metallklipp i Lesjöfors AB samt Falu Skrot- och Metallhandel AB delvis genom kvittning av skulder och delvis genom en riktad emission genom kvittning om.
 2. GRÄNGESBERG EXPLORATION - Sedan vår initieringsanalys har Grängesberg Exploration (GRANGEX) genomfört en företrädesemission som tecknades till 373%, vilket innebar att inga garantiåtaganden behövde utnyttjas, och att man utökade emissionen med 5,2 MSEK.Sammantaget tillfördes GRANGEX 47 MSEK före emissionskostnader. Totalt ökade antalet aktier till 3177 miljoner
 3. Den anrika Dannemoragruvan har tagit ett viktigt steg mot en återstart. Grängesberg Exploration, som utreder förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm i den nedlagda gruvan, har utsett australiska Golder Associates för det första steget i en genomförbarhetsstudie av gruvans återstart. Man kommer även att inleda processtester för att fastställa optimal anrikningsprocess

Disclaimer: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Grängesberg Exploration Holding AB (publ) i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från Grängesberg Exploration Holding AB (publ) friskriver sig G&W från allt ansvar för innehållet i detta dokument Grängesberg Exploration Låser upp potentialen i andra chansen ANALYS Med avstamp i utvinning av höghaltig fosfor och återstarten av Dannemoragruvan satsar Grängesberg Exploration på att bygga en ny gruvgrupp i Mellansverige. Baserat på utlåtande från oberoende kvalificera Visa GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella GRANGX-data och marknadsnyheter

Grängesberg Exploration AB Räkenskapsåret 2019-06-10 - 2019-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Grängesberg Exploration AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts p Grängesberg Exploration Holding AB:s aktier handlas på NGM Nordic SME. Bolagets tickerkod är GRANGX. ISIN-nummer för aktierna är SE0007789417. Antalet omsatta aktier på NGM Nordic SME under 2020 var 373 720 093 (72 320 538). Aktiedata 2020-12-31 2019-12-3

Grängesberg Exploration vände till vinst under 2020 samtidigt som intäkterna minskade. ANNONS. Intäkterna för helåret uppgick till 21,5 miljoner kronor (37,9). Under årets andra halva uppgick intäkterna till nära 12 miljoner kronor (16,2). Ebitda landade. Nordic SME listed Grängesberg Exploration Holding AB - GRANGEX - presents the results of the completed Scoping study that indicates good conditions regarding the restart of the Dannemora mine. The study shows that it's possible to produce an iron ore concentrate with very high quality Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster Grängesberg Exploration, Christer Lindqvist (direkt och indirekt) samt Per Berglund (direkt och . Metallvärden i Sverige AB (publ.) Box 3143 103 62 Stockholm Tel. 08-440 84 60 indirekt) att passera budpliktsgränsen. Aktiemarknadsnämnden har beviljat både Christer Lindqvist och Per.

Keefe, Bruyette & Woods sänker Swedbank till market perform (outperform), riktkurs 170 kronor - BN . Finwire. 14 TIMMAR 18 MINUTER SEDAN . Grängesberg Exploration ökade förlusten i första kvartalet . Finwire. 14 TIMMAR 24 MINUTER SEDAN . Altor förvärvar minoritetspost i Elin Klings modehus. Det öppnar dörren för Grängesberg Exploration att kunna leverera en helt fossilfri järnmalmsprodukt, jämsides med tex. LKAB:s insatsvara i det uppmärksammade HYBRIT-projektet, för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på fossilfritt stål, inte minst från bilindustrin BÖRS Rapporter Ospecificerad tid: Bluelake Mineral, Confidence International, Crown Energy, Effnetplattformen, Envirologic, Gigger Group, Grängesberg Exploration. Aktieägarna i Grängesberg Exploration Holding AB (publ), org. nr 556710-2784, kallas till årsstämma fredagen den 21 maj 2021. Med anledning av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha.

Grängesberg Exploration Holding AB:s företrädesemission tecknades till 373 procent. Kompletterande emission och riktad emission av Units. Tid: 18 oktober kl. 10.00 Plats: Kungliga Tennishallen Sex intressanta bolag presenterar sin verksamhet Anmälningssedel för teckning av Units i Grängesberg Exploration Holding AB - utan stöd av uniträtter Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person komme Grängesberg Exploration Holding {{ eCtrl.event.layout.chapters.title || 'Select chapter' } Grängesberg Exploration Holding AB Bokslutskommuniké 2020. Sida 1 av . 15. Bokslutskommuniké 2020 . SISTA HALVÅRET 2020, JULI-DECEMBER • Intäkterna uppgick till 11 990 KSEK (16 248) • EBITDA uppgick till 2891 KSEK (-2 034) • Rörelseresultatet uppgick till 2 304 KSEK (-2 867 Grängesberg Exploration Holding AB:s aktier handlas på NGM Nordic SME. Bolagets tickerkod är GRANGX. ISIN-nummer för aktierna är SE0007789417. Antalet omsatta aktier på NGM Nordic SME under 2020 var 373 720 093 (72 320 538)

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ) Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets affärsidé är att genom befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera och utveckla högkvalitativa. Visionen är att få igång järnmalmsproduktionen i Bergslagen igen. Första stegen på vägen är att återuppliva en järngruva, framställa fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur restprodukter och driva ett blygjuteri. Vi har intervjuat Christer Lindqvist vd för Grängesbergs Exploration Holding

The Grängesberg Apatite Project - an update Christer Lindqvist, CEO Grängesberg Exploration Holding AB. Recycling of Nitrogen, Phosphorus and Potassium from Cities to Agriculture Yariv Cohen, R&D Manager at EasyMining. Panel discussion. 8C: THE CIRCULAR PACKAGING CHALLENGE Ungefär samtidigt som rapporten skrevs i våras så begärde Christer Lindqvist, ägare till Grängesberg Exploration, undersökningstillstånd av de gamla gruvavfallsdammarna i Grängesberg. Tillståndet har just beviljats av Bergsstaten. Samtidigt har Lindqvist tagit över ägandet av Dannemoragruvan i Uppland, blivit majoritetsägare i börsnoterade Metallvärden (med ett dotterbolag, Sala. Grängesberg Exploration Holding, Financial hearing, 2021 May 19th 2021 13:30 (Europe/Stockholm

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR START DANNEMO Placer

Grängesberg Exploration meddelar att Pegroco kommer in som ny större ägare i bolaget i samband med företrädesemissionen. ANNONS Bolagets största ägare, Edvard Berglund Holding, Couder och Christer Lindqvist har inom ramen för den pågående företrädesemissionen, överlåtit uniträtter som de har erhållit i företrädesemissionen till Pegroco Invest och dess portföljbolag Nordisk. Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Grängesberg Exploration Holding har bolagets största ägare, Edvard Berglund Holding AB, Couder AB och Christer Lindqvist, överlåtit Uniträtter som de erhållit i företrädesemissionen till Pegroco Invest AB och dess portföljbolag Nordisk Bergteknik AB. Uniträtterna motsvarar vid nyttjande en teckning om totalt cirka 10 miljoner. Grängesberg Exploration slutför förvärv. Thursday, December 3, 2020 8:08 AM. Grängesberg Exploration Holding, tidigare Metallvärden, har slutfört förvärvet av Grängesberg Exploration AB. Det är också den förvärvade verksamheten som utgör hörnstenen för bolagets framtida verksamhet

Ett avtal har tecknats mellan Metallvärden i Sverige AB och ägarna till Grängesberg Exploration AB om samgående, innebärande att Grängesberg Explorations ägare blir nya huvudägare i Metallvärden. I Grängesberg Exploration ingår även dotterbolaget Dannemora Koncern AB. Samgåendet genomförs genom att Metallvärden förvärvar Grängesberg Exploration Grängesberg Exploration Holding AB:s företrädesemission tecknades till 373 procent. G&W Kapitalförvaltning AB är ett privatägt och fristående företag som funnits sedan 1998. Vi är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn Grängesberg Exploration Holding - Grangex bygger upp sin organisation för en snabb expansion. Bolaget utökar organisationen med Robert Hellingwerf som chefsgeolog och Ulf Storeng som teknisk chef. Deras fokus ligger på att utveckla bolagets projektportfölj Køb Grängesberg Exploration Holding (GRANGX) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realti Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (GEX Holding eller Bolaget) har beslutat att genomföra en kvittningsemission om 50 000 000 aktier till Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ) (Nordiska) till ett pris om 0,04 kronor per aktie. Emissionen genomförs som reglering av en del av Nordiskas fordran på GEX Holdingkoncernen. Kvittningsemissionen har.

GRANGEX inleder nyttjandeperioden av teckningsoptioner

Grängesberg Exploration Holding - Analysguiden Aktiespararn

Emissionen i Grängesberg Exploration Holding AB (Bolaget) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har fastställts till den 4 februari 2021. Första handelsdag för teckningsoptionerna, GRANGX TO3 och GRANGX TO4, har fastställts till den 10 februari 2021 Grängesberg Exploration AB,559208-5244 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, adress mm för Grängesberg Exploration A Bolaget har under hösten 2020 ändrat sin verksamhetsinriktning genom bland annat förvärv av Grängesberg Exploration Holding AB samt genomfört ett namnbyte. Mot bakgrund av förvärvet beslutade NGM-börsen att bolaget skulle genomgå en ny noteringsprövning som villkor för dess fortsatta notering Här finns enligt Grängesberg Exploration 25 miljoner ton kända och indikerade järnmalmstillgångar. Foto: Grängesbergs Exploration Grängesbergs Exploration Holding med vd Christer Lindqvist i spetsen satsar nu för fullt för att bli en gruvaktör att räkna med. Bolaget står på flera ben: Dannemoraprojektet, Apatitprojektet och Sala Bly

Måndag den 10 maj kl. 16.30-20.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete En av huvudarkivbildarna är Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösund (TGO) SE/RA/740032/26. När man letar uppgifter om Gränges tidiga verksamhet är det oftast i detta delarkiv man ska leta. Handlingar (bl.a. protokoll) rörande andra tidiga bolag inom Gränges ingår även i delarkivet Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösund (TGO) SE/RA/740032/26 Proff.se ger dig företagsinformation om Grängesberg Exploration AB, 559208-5244. Hitta adress på karta, kontaktinfo, nyckeltal och befattningar Grängesberg Exploration AB (559208-5244). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar NGM-noterade Grängesberg Exploration Holding AB har initierat inledande studier av bolagets projekt i Dannemora och Grängesberg. Resultaten från dessa studier beräknas presenteras under innevarande kvartal för Dannemora järnmalmsprojekt och under tredje kvartalet för Grängesberg apatitprojekt

Grängesberg Exploration Holding - Privata Affäre

Grängesberg Exploration AB,559208-5244 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Statu Genom förvärvet av Grängesberg Exploration AB och dess dotterbolag Dannemora Koncern AB under hösten 2020 började processen för omvandlingen som nu nått sitt slut. 2020 i sin helhet innebar för Bolaget en stor positiv förändring - men det var inte en given utgång grÄngesberg exploration: fÖretrÄdesemission tecknades till 373% STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Grängesberg Explorations emission av units tecknades till 373 procent. Styrelsen har därmed beslutat att utöka företrädesemissionen till ett totalt värde om cirka 47 miljoner kronor, från tidigare cirka 42 miljoner kronor Abandoned cars in the since late 70s abandoned area of Grängesberg In this conversation. Verified account Protected Tweets @; Suggested user

Börsnotering av Grängesberg Exploration AB på NGM Nordic

FÖRVÄRVAR GRÄNGESBERG EXPLORATION Placer

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) Brobacke, Nils Erik Oskar 35 år, Stockholm Nordic Gold Trade AB Andelius, Per-Olof David 68 år, Bromma Nordic Gold Trade AB Lindahl Söhr, Max 31 år, Stockholm Bostadsrättsföreningen Roliden 3 Berg, Thomas Erik 65 år.

Analysguiden - Analys, Börs, Bolagsfakta - användbart

GRANGEX Kvartalsrapport, första kvartalet 2021

 • Best DeFi coins 2021.
 • Solana meaning in English.
 • US Broker IB.
 • Lån med Creditsafe 2021.
 • Oculus Quest 2 educational games.
 • Volvo xc 60 stockwagens.
 • Solenergi i Sverige.
 • Hur mycket tjänar en Företagssäljare.
 • Bilingualism and multilingualism PDF.
 • Restriktioner Jönköpings län.
 • Onderhands serveren volleybal.
 • SRM Ramapuram logo.
 • Penningtvätt svenska banker.
 • Förlust avyttring aktier.
 • Crypto mining tax calculator.
 • Mervärdesskattedeklaration datum.
 • AMF Räntefond Mix RikaTillsammans.
 • Anneks med carport.
 • Gå vidare till Gävle.
 • The halvening.
 • Revider.
 • Binance dichiarazione redditi.
 • Jefast säljer i Höganäs.
 • Yuan pay Group Forbes.
 • Wireshark Hex decoder.
 • Wat is PayPal achteraf betalen.
 • Hard money lending market size.
 • Ecost.
 • Fastighet i enskild firma eller aktiebolag.
 • Rogue stock bot.
 • Överlåtelse av bostadsrätt blankett.
 • Cryptocoryne costata.
 • Rosemary de Medici.
 • Jordbruksverket trainee.
 • Laser manipulation.
 • EthDcrMiner64. download.
 • Voyager crypto withdrawal limit.
 • Middle name for Solana.
 • Jämför bilförsäkring.
 • Skriva ner värdet.
 • Hathor circulating supply.