Home

Sustainion Group

Sustainion Group AB (publ) (Sustainion eller Bolaget) är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Koncernen består idag av tre dotterbolag verksamma inom två verksamhetsområden; Säkerhet och Miljöteknik Sustainion Group är ett investmentbolag med fokus mot teknikbolag inom hållbarhet och säkerhet. Verksamheten drivs via olika dotterbolag med olika affärsinriktningar. Inom koncernen erbjuds idag tillverkning och utveckling av partikelfilter och avgasfilter för fordon, gas- och rökanalysatorer samt fysiska säkerhetsprodukter inom områdena kameraövervakning, laddskåp, och DNA-märkning Sustainion Group AB (tidigare Vindico Group AB) är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 10 september 1990 med organisationsnummer 556405-9367. Nuvarande företagsnamn registrerades den 2 mars 2021 SUSTAINION. 2021-05-26 08:15. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sustainion Group redovisar ett nettoresultat på -0,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-0,9). Nettoomsättningen uppgick till 13,3 miljoner kronor (3,4)

Emission Sustainion Grou

SUSTAINION GROUP AB Aktieägarna i Sustainion Group AB org.nr 556405-9367 (Bolaget eller Sustainion), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av de Sustainion Group, före februari 2021 Vindico Group, är ett svenskt säkerhets- och teknologiföretag, med säte i Mölndals kommun.. Företaget förvärvade i slutet av 2020 EHC Intressenter AB och Enviroclean Sweden AB. Koncernen bestod därmed 2021 av ett dotterbolag inom säkerhet och två dotterbolag inom miljöteknik

Om Sustainion Group AB. Sustainion Group AB är verksam inom elinstallationer. Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 1991. Sustainion Group AB omsatte 453 000 kr senaste räkenskapsåret (2019) Sustainion Group: Styrelsen i Sustainion har beslutat att byta redovisningsstandard från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS 2021-05-12 10:57 · Cision Sustainion Group: Publicering av årsredovisning 202 Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Sustainion Group AB, Uggledalsvägen 45, 427 40 Billdal. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@sustainion.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

Sustainion är en helt ny konstellation som är sprunget ur Vindico Group, en säkerhetskoncern som efter ett antal förvärv och fusioner format ett dotterbolag; Vindico Security där säkerhetsverksamheten nu bedrivs Sustainion Group AB tillhanda senast 25 maj 2021. Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Sustainion Group AB, org.nr 556405-9367, vid årsstämma den 26 maj 2021 Sustainion Group: Publicering av årsredovisning 2020 : 2021-05-12 10:57: Sustainion Groups företrädesemission tecknad till 1 380 procent. Bolaget utnyttjar övertilldelningsemissionen samt genomför en riktad emission för att accelerera framtida tillväxt.

Namnändring från Vindico Group AB till Sustainion Group AB den 8 mars. 2015. Namnändring från Vindico Security AB till Vindico Group AB 21 juli. 2011. Ny notering på Aktietorget 4 april. Överförd från NGM MTF. 2007. Ny notering på Nordic MTF 23 juli, introduktionskurs 0,82 kr. Emissioner m.m. År Sustainion Group: Sustainion genomför företrädesemission, offentliggör IM och aktien återförs till Spotlights ordinarie lista 23-03 Sustainion Group AB: Kommuniké extra bolagsstämma 2021-03-2

Sustainion Group till en aktiepristeckningskurs om 0,52 kr (motsvarande den genomsnittliga volymviktade kursen de senaste 30 handelsdagarna). Förvärvslikvid för EnviroClean är ca 12 mkr. Förvärvet finansieras med en apportemission av 23 492 009 stycke Teknisk analys Sustainion Group AB (VSEC). Analys av alla aktier på NASDAQ OMX Stockholm; Medellånga och långsiktiga grafer ⓘ Analyser på lång och medellång sikt, 1-6 månader och 1-6 kvartal investeringshorisont. Läs me Sustainion Group AB på Spotlight gör en nyemission på 11,6 Mkr + 6,9 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villko Sustainion Group AB (publ) (Bolaget) har genomfört en företrädesemission av 10 079 644 aktier motsvarande 11,6 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 160 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 1 380 procent. Styrelsen beslutade även att utnyttja hela övertilldelningsemissionen om 6,9 miljoner kronor till följd av överteckning i företrädesemissionen. Styrelsen i Bolaget. Sustainion Group AB (publ) (Bolaget) har genomfört en företrädesemission av 10 079 644 aktier motsvarande 11,6 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 160 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 1 380 procent

Sustainion Aktie - Dagens Industri - d

 1. Artiklar, analyser, telegram, pressreleaser och analytikernas aktieråd rörande Sustainion
 2. Villkor 1:12, kurs 1,15 SEK per aktie. För en (1) aktie i Sustainion Group AB får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,15 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-04-14. Om du vill vara [
 3. Sustainion Group AB (publ) (Bolaget) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 23 mars 2021 slutfört en företrädesemission som tillför Bolaget 11,6 miljoner kronor. Styrelsen har beslutat att utnyttja hela övertilldelningsemissionen om 6,9 miljoner kronor till följd av överteckning i företrädesemissionen
 4. Kort om Sustainion Group: Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag: - Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe'n'Soun
 5. Sustainion Group AB (publ), Bolaget eller Sustainion, återförs till ordinarie lista. Bolagets aktie har handlats på Spotlights observationslista sedan 22 december 2020 efter att ha utökat den befintliga verksamheten genom förvärv av två bolag inom miljöteknik genom apportemission, och bytt namn till Sustainion Group AB, och därmed fick genomgå en ny noteringsprövning.
 6. Idag onsdag den 14 april inleder Sustainion Group AB sin företrädesemission. Nyemissionen tillför 11,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad emission kan ytterligare 6,9 MSEK tillföras genom nyttjande av en övertilldelningsoption. Emissionen är fullt garanterad av de fyra huvudägarna i bolaget vederlagsfritt

Som kommunicerades den 12 februari 2021 så röstade årsstämman igenom namnbytet till Sustainion Group AB och namnändringen är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolaget kommer att handlas under det nya aktienamnet Sustainion och kortnamnet blir SUSG på Spotlight Stock Market från och med den 8 mars 2021. CFI och ISIN-koderna ändras icke. FISN-koden ändras till SUSTAINION/SH Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag: - Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe'n'Soun Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG. Kategori: Marknadsnyheter. Om skribenten (Om skribenten) Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar Affärstjänster; Elektriskt, elektronik och optik; Energi och miljö; Fritid och turism; Försäljning och handel; IT, Internet, forskning och utvecklin Sustainion Group AB provides security products and services. The Company's product line includes alarm system, surveillance equipment, cash control products, and garment tags

 1. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Sustainion Group AB, Uggledalsvägen 45, 427 40 Billdal eller via e-post till info@sustainion.se,senast den 12 mars 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.sustainion.se senast den 16 mars 2021
 2. tis, mar 09, 2021 09:21 CET. Aktieägarna i Sustainion Group AB, org.nr 556405-9367 (Bolaget eller Sustainion), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 mars 2021
 3. För ytterligare information: Brodde Wetter VD och koncernchef Sustainion Group AB 070-799 78 72 brodde.wetter@sustainion.se. Kort om Sustainion Group: Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag: - Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena.
 4. Today, we are happy to announce that Sustainion group (formerly Vindico group) has aquired EnviroClean Sweden AB. You can read more in the press release (only swedish). If you have any questions please send an e-mail to info@enviroclean.se
 5. Sustainion Group. De tidigare kommunicerade apportemissionerna avseende förvärven av EHC Intressenter AB och Enviroclean Sweden AB enligt pressmeddelande 2021-02-12 kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i Sustainion Group
 6. Sustainion Group: Sustainion genomför företrädesemission, offentliggör IM och aktien återförs till Spotlights ordinarie lista Bakgrund och motiv Sustainion är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt

NETTORESULTAT -0,4 MLN KR 1 KV Placer

Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag: - Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG. Länk till artikel Post navigation #21-37 Trainimal AB (publ) noteras på Nordic SME Kommuniké från extra bolagsstämma i OssDsign AB (publ) Fler artiklar om Sustainion Group. 3 maj 2021 Sustainion. Proff.se ger dig företagsinformation om Sustainion Group AB, 556405-9367. Hitta adress på karta, kontaktinfo, nyckeltal och befattningar Sustainion Group: Idag inleds Sustainions företrädesemission Bakgrund I syfte att ge Bolaget större handlingsutrymme och snabbhet i samband med framtida företagsförvärv och möjliggöra en fortsatt expansion i linje med Bolagets strategi har styrelsen beslutat att genomföra föreliggande emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Sustainion Group AB Info & Löner Bolagsfakt

 1. Moderbolaget Sustainion Group AB, som äger Vindico Security, är en industrikoncern bestående av teknologibolag som arbetar i framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Tidigare var koncernen en säkerhetskoncern som bildades 1991 under namnet Vindico Group AB men sedan 2021 består koncernen av ett bolag inom säkerhet (Vindico Security) och två bolag inom miljöteknik i vilka.
 2. Sustainion Group AB (publ) (Bolaget) har genomfört en företrädesemission av 10 079 644 aktier motsvarande 11,6 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 160 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 1 380 procent. Styrelsen beslutade även att utnyttja hela &ou..
 3. Sustainion Group AB: Flaggningsmeddelande i Sustainion Group AB Genom apportemissionerna tillförs AB Krösamaja, ägt till 50% av styrelseordförande Magnus Greko, 27 912 926 st aktier. AB Krösamaja var tidigare ej ägare i Bolaget
 4. Making quality emission analysers since 1994! Today, we are happy to announce that Sustainion group (formerly Vindico group) has aquired EnviroClean Sweden AB.You can read more in the press release (only swedish). If you have any questions please send an e-mail to info@enviroclean.se
 5. Vindico Group avtalar om förvärv av två bolag, startar ett nytt affärsområde och byter namn till Sustainion Group. dec 22, 2020 Vindico Group AB, 556405-9367, (Vindico) har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna EHC Intressenter AB, 559122-5718, (EHC), samt 100% av aktierna i Stenhöj Sverige AB (u.ä.t. Enviroclean AB), 559116-3679 (Enviroclean)
 6. Sustainion Group - Sitdown med VD Brodde Wetter och styrelseordförande Magnus Greko. Sustainion Group - Vi har träffat VD Brodde Wetter och styrelseordförande Magnus Greko för en Sitdown

Sustainion Group - Analysguiden Aktiespararn

Sustainion (SUSG) - Köp aktier Avanz

 1. EnviroClean develops, manufactures and supports quality gas- and smoke analyser for automotive repair shops and vehicle inspection companies. The analysers are produced and assembled in Sweden and shipped all over the world
 2. Se hur den svenska börsen utvecklas. Nyheter, vad som händer idag, dagens vinnare och förlorare, mest omsatta aktier och mer. Se svenska börsen just n
 3. Sustainion Group AB på Spotlight gör en nyemission på 4,57 Mkr + 1,43 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villko
 4. Sustainion Group AB på Spotlight gör en nyemission på 4,02 + 2,20 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villko
 5. Vindico Group avtalar om förvärv av två bolag, startar ett nytt affärsområde och byter namn till Sustainion Group. Vindico Group EHC äger 90,1% av aktierna i EHC Teknik AB, 556215-7163, och resterande 9,9% ägs av Christina Granberg som är VD i bolaget

Sustainion Group AB UGGLEDALSVÄGEN 45 427 40 Billdal Visa fler bolag på denna adress Anmärkningskontroll Kreditupplysning med viktig information: Ingen anmärkning, ansökan, skuldsaldo, utmätning eller konkursbeslut registrerat. Kontrollerat 2021-05-11 Bolagsinformatio Sustainion Group AB Emittentens LEI-kod 5493002GB8QIJF38J327 Transaktionsdetaljer. Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym. Technical Analysis Sustainion Group AB (VSEC). Analysis of stocks listed at NASDAQ OMX Stockholm; Medium and long term charts ⓘ Analyses for the medium and long term, respectively 1-6 months and 1-6 quarters investment perspective. Read mor Vindico Group Som kommunicerades den 12 februari 2021 så röstade årsstämman igenom namnbytet till Sustainion Group AB och namnändringen är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolaget kommer att handlas under det nya aktienamnet Sustainion och kortnamnet blir SUSG på Spotlight Stock Market från och med den 8 mars 2021

Idag inleds Sustainions företrädesemission Placer

Sustainion Groups företrädesemission registrerad

Sustainion Group - Vi har träffat VD Brodde Wetter och styrelseordförande Magnus Greko för en Sitdown. Finwire / Börsvärlden Publicerad 14 April 2021, 07:23 RELATERAT FRÅN FINWIRE 11:46 Voi Technology kommer inte gå med. Our Sustainion Group AB (SUSG) consensus estimates gives you the next 12-Months price consensus forecasts, based on industry's top analyst STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sustainion Group har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 16 miljoner kronor till en begränsad grupp investerare i syfte att bättre kunna tillvarata de goda förvärvsmöjligheter som styrelsen identifierat Koncernredovisning för Sustainion Group AB Bolagets redovisning Skriv ut Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12 Resultaträkning Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 15 60

Knapp förlust för Sustainion första kvartale

Vindico Group avtalar om förvärv av två bolag, startar ett nytt affärsområde och byter namn till Sustainion Group. dec 22, 2020. Vindico Group AB, 556405-9367, (Vindico) har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna EHC Intressenter AB, 559122-5718, (EHC), samt 100% av aktierna i Stenhöj Sverige AB (u.ä.t. Enviroclean AB), 559116-3679 (Enviroclean) The latest earnings, revenues and financial reports for Sustainion Group AB (SUSG) Sustainion Group AB: Kallelse till Extra Bolagsstämma 09 March 2021 - 09:21 Aktieägarna i Sustainion Group AB, org.nr 556405-9367 (Bolaget eller Sustainion), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 mars 2021 Previously, we found that the imidazolium groups decrease the overpotential for the reaction. 40, 45 The data here are less clear on that point. We observe some small bumps in the CV at cell potentials between 1.4 and 1.9 V, which suggest that there may be some CO 2 conversion, but H 2 is the major product Your questions and opinions are important to us, and will be directed to appropriate function within Stenhøj Sweden for answering. Please fill out and send your message via the mail form belo

Get Sustainion Group AB historical price data for SUSG stock. Investing.com has all the historical stock data including the closing price, open, high, low, change and % change STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vindico Group har tecknat avtal om att förvärva företagen EHC Intressenter och Stenhöj Sverige (Enviroclean). Vindico bildar samtidigt ett nytt affärsområde, Miljöteknik, och byter namn till Sustainion Group. Det framgår av ett pressmeddelande. EHC säljer, utvecklar och producerar dieselpartikelfilter. Sustainion Group: Sustainion genomför företrädesemission, offentliggör IM och aktien återförs till Spotlights ordinarie lista 23.3.2021 13.53 · Cision Sustainion Group AB: Kommuniké extra bolagsstämma 2021-03-2 Sustainion Group AB 556405-9367 (Billdal) Översikt Telefonnummer Adresser Styrelse och koncern Verklig huvudman Nyckeltal Kreditupplysning Skicka blommor till en kollega Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs.

Sustainion genomför företrädesemission, offentliggör IM

View the latest Sustainion Group AB (SUSG) stock price, news, historical charts, analyst ratings and financial information from WSJ Sustainion Groups företrädesemission registrerad - omvandling av BTA till aktier 27.5.2021 9.00 · Cision Sustainion Group: Kommuniké årsstämma 2021-05-2 Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valut Sedan 1997 har vi hjälpt våra kunder att göra vinstgivande aktieaffärer. Här hittar du färska aktietips, intervjuer, aktieanalyser och det senaste från aktiemarknaden

Video: Sustainion Group - Wikipedi

 • Azelio forecast.
 • Lumi app review.
 • BEAM resources.
 • Gemiddelde verkoopprijs woning 2020.
 • IG Switzerland.
 • Garanti byggjobb.
 • Naturbruksgymnasium Göteborg.
 • Tweede huis kopen voor verhuur forum.
 • Insider information aktier.
 • Affärsplan byggfirma.
 • BEAM crypto price.
 • OTCQX Application.
 • Bolån provanställning.
 • Rather synonym.
 • Ethereum Ledger Wallet.
 • Anskaffningsvärde byggnad.
 • Kry support nummer.
 • Folkhögskola konst distans.
 • Market hours app.
 • Huizenprijzen Côte d' Azur.
 • Moms på porto 2020.
 • Familjeliv jobba hemifrån.
 • Bitcoinmat Poprad.
 • Multilingual definition.
 • Bitcoin bounties.
 • NiceHash miner trojan.
 • U.s. treasury bonds 10 year yield.
 • Haval Khalil Flashback.
 • Conto Flatex DEGIRO.
 • Trygghetsboende Kungsbacka.
 • SUPER farm crypto price prediction.
 • IPhone mail mappen inklappen.
 • Klarna faktura 14 dagar.
 • Fa fa checkout.
 • Är det svårt att starta enskild firma.
 • How did the dotcom bubble burst.
 • Data Protection Act 2018 PDF.
 • FTX funding.
 • Bitcoin cat meme.
 • What makes Roger Federer special.
 • Start crypto mining.