Home

Bygga nära tomtgräns på landet

Då krävs inte bygglov. Men om det är så att man bygger någon av de byggnationerna i 9:4 så krävs det att grannarna godtar byggnationen om den befinner sig närmre tomten än 4,5 meter. Dvs, om din granne ska bygga på sin tomt och något är mindre än 4,5 meter ifrån din tomtgräns så ska han/hon ha ditt medgivande för att få bygga där Finns det en detaljplan för området där ditt hus och din tomt ligger behöver du antagligen söka bygglov för att anlägga en uteplats eller bygga veranda. Den ska också hålla avståndet (4,5 meter) till granntomten. Är den en viss höjd över marken, till exempel 1,2 meter i Stockholm, är det också krav på bygglov Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Medgivandet bör vara skriftligt. Byggnadsnämnden kan svara på om du får göra tillbyggnader, komplementbyggnader, murar och plank utan bygglov på din fastighet och i så fall hur stora de får vara. Avgifte Detta följer av Boverkets byggregler, BBR 94, som i kap 5:72 säger att byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4,0 meter, skall utformas så att risken för brandspridning till byggnader på granntomten begränsas. Kravet gäller inte om avståndet till byggnader på granntomten ändå blir minst 8,0 meter

Granne vill bygga nära min tomt, vad gäller? Går det att

Precis som du beskriver så krävs inget bygglov för skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset och som inte är högre än 1,8 meter. Ligger uteplatsen närmare tomtgränsen än 4,5 meter så behövs grannarnas medgivande, 9 kap. 4 § PBL Skrivet: 2009-08-05, 08:48 #2. Generellt så får man inte bygga någonting närmare tomtgräns än 4,5 m. I vissa fall finns undantag om man har grannens skriftliga medgivande. Det bästa svaret får du om du kontaktar byggnadsnämnden Hur nära en tomtgräns man får bygga är tyvärr svårt att svara på egentligen, det beror helt på vad det är som man ska bygga och storleken på det man bygger. I de flesta fall så måste man ha ett bygglov för att få bygga på tomten och man måste alltid fråga grannen innan man bygger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan bygglov Att bygga en friggebod nära tomtgränsen är OK, så länge grannarna gett sitt medgivande och så länge inga lokala bestämmelser säger något annat. Eftersom grannen har frågat dig och du inte sagt nej, har han gjort rätt och bygget är lagligt Hur nära tomtgränsen får jag bygga? För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande

Bygga på landet 9 När det gäller att välja plats för ny tomt kan man med fördel välja lägen liknande de befintliga tomterna och gårdarna på landet. Traditionellt sett har husen byggts vid skogsbryn, i närheten av träddungar och vid foten av berg. På så vis har husen fått ett bra skydd samtidigt so Bygga nära tomtgräns; Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen

Almas gata 11 i Samset, Jönköping - Villa till salu - Hemnet

Regler för tomt, tomtgränser och bygglov > Detta gälle

Du får väl bygga och skjuta hur du vill på din tomt. Detaljplanerat område har nog förbud för skottlossning, annars är det ok. Det är bara normala krav på kulfång mm. Samtidigt får du inte locka in vilt på din tomt om den ligger nära annans mark... För småhus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m²

Om attefallshuset placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du din grannes medgivande. Får du inget godkännande från din granne kan du söka bygglov och låta miljö- och byggnämnden avgöra frågan. Om attefallshuset placeras närmare tomtgräns mot gata än 4,5 meter krävs bygglov Vägledningen bygger på nya forskningsrön om hästallergenets spridning sker nära marknivån och är beroende av vindriktning, avskärmande vegetation och byggnader mm. Det kortaste avståndet i meter mellan den tomtgräns ärendet berör och t.ex. stall, gödselanläggning, rasthage eller ridbana Bygga på landet Avesta - Fagersta - Norberg. Denna skrift vänder sig till dig som planerar att bygga på landet i Avesta, Fagersta eller Norbergs kommun. Den innehåller information och rekommendationer som kan vara till nytta i planeringen av ditt nya hus Ofta finns det ett krav från kommunen att inte bygga närmare än 6 meter från väg utanför tomt och det kan vara bra att ta till ytan på garageuppfarten. Det kan upplevas trångt med 6 meter. Om du har möjlighet, satsa på 10 meter. Då får även dina vänners bilar plats

När du inte behöver bygglov - Boverke

 1. Tack för att du har kontaktat oss! Du får lov att sätta ditt attefallshus närmre tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om du får grannens skriftliga godkännande på samtliga ritningar. Däremot måste avståndet mot gata vara 4,5 meter
 2. Exempelvis bygga nytt rum, gräva ut för källare, bygga in balkong m.m. Vår granne tycker att våra träd och buskar är planterade för nära tomtgränsen Observera dock att reglerna för exempelvis höjd på staket varierar bland landets kommuner
 3. Som kostnaden för att bygga altan, om du kan bygga altan själv, till exempel att den ligger nära tomtgräns så att insyn till grannar blir påtaglig. Idag förmedlar vi bostäder, nyproduktionsprojekt, skog & lantbruk samt kommersiella fastigheter över hela landet och i Spanien
 4. st 4,5 meter från tomtgräns
 5. Beroende på var du bor får du bygga olika mycket utan bygglov. I tätbebyggt område får bara små åtgärder utföras utan bygglov, men om du bor på landet utan några nära grannar får du göra ganska mycket

Hundarna är ju tränade att jaga doften kaniner / harar har så det är inte konstigt om dom gör allt för att jaga. man kan få tillstånd att bygga saker precis intill tomtgräns och då är det olika saker som ska uppfyllas m.m. Annars brukar det vara 4,5 Hur nära den än är så får inte lösdrivande hundar komma in på din tomt Avstånd till tomtgräns blir som närmast bara en meter Bygga på landsbygden Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen Som VD för familjeföretaget Lövångers Bygg har han levererat tusentals garage till nöjda kunder runt om i landet. Lövångers Bygg erbjuder paketlösningar för byggnader. Snabba svar på frågor kring bygglov för garage. Hur nära tomtgräns får man bygga garage? - Kom ihåg att du aldrig kan bygga för stort

Hur nära tomtgränsen får jag bygga? För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande. som är gjorda före 1987 och saknar måttangivelse gäller Byggnadsstadgans gräns på 4,5 meter Medgivande för bygge nära tomtgräns När du vill bygga något närmare än 4.5 meter från tomtgränsen måste du ha grannarnas medgivande även om byggnationen inte kräver bygglov. Det betyder att grannarna måste godkänna placeringen av ditt bygge innan du börjar Hur nära tomtgräns får man bygga trädäck En altan får man bygga ända till tomtgräns ( men kolla med bygglovsmyndigheten ). Hej, På baksidan av huset har vi en slänt som är 5m bred mellan fasad och tomtgräns med en höjdskillnad på ca 2m från hus ner till tomtgräns

Att bygga närmare gräns än vad detaljplanen medger kan vara en liten avvikelse. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i flera rättsfall prövat om ett visst avstånd till gräns är en liten avvikelse. I flera avgörande har domstolen konstaterat att det vid bedömningen av om en avvikelse är liten, bland annat har betydelse hur stor del av den aktuella åtgärden som kommer att vara. Bygg Bygglov för nära tomtgräns Forum Bygglov för nära tomtgräns. 0 röster. Daniel och Sophie. Daniel och Sophie. apr 27 2012 #1. Hej! Mitt namn är Daniel Holgersson. Vi har en obebyggd tomt bredvid vår fastighet. Nu har kommunen gett ett bygglov på denna Om det inte behövs något bygglov för altanen får den byggas var som helst på tomten och ända fram till tomtgränsen. Anses altanen vara en nybyggnad eller tillbyggnad kan den kräva bygglov. Något som gör att det kan räknas som en nybyggnad/tillbyggnad är om altanen byggs ovanför marknivå, t.ex. i en sluttning som skapar ett utrymme under altanen

på ansökningar där byggåtgärden är närmare tomtgränsen än 4,5 meter och det saknas bestämmelser i detaljplanen hur nära gränsen man får bygga. på ansökningar som gäller nybyggnation eller större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanerat område Regler om plantering nära tomtgräns. 2019-05-06 i FASTIGHETSRÄTT. FRÅGA Vi vill sätta upp en thujahäck men vill inte göra något som vi inte får. Vad finns det för lagar och regler gällande detta och får vi sätta upp häcken så nära

Frågor och svar om Götalandsbanan - Tranås kommun

Nu kan du kontrollera din tomtgräns snabbt och enkelt på nätet I dag lanserar hitta.se en ny, kostnadsfri tjänst för sökning av tomtgränser. Vi ser att det finns ett stort behov av att kontrollera tomtgränserna vid husköp och enklare byggnationer, säger Johan Nordquist, Marknads- och kommunikationschef Var går min tomtgräns? Det är bara att gå in på Eniros kartor, söka på din adress och välja tomtgränser från menyn. Hur nära tomtgränsen får man bygga hus? Kontakta Boverket för regler kring byggande, byggregler och bygglov. Intressanta fakta om tomtgränser Var går min tomtgräns? Kolla din fastighet med Eniros kartor. Du vet väl att du kan kolla din och grannens tomtgränser på Eniro? Kombinera det med våra flygfoton, gatuvyer och kartor för att få en komplett bild över din fastighet eller ditt kommande husköp

Om vi skulle söka bygglov för att bygga ut vår huvudbyggnad, så skulle vi inte få bygglov för det pga att man går enligt detaljplansbestämmelserna, och där får man inte bygga inom 4,5 meter enligt gällande detaljplan.Men vi tänkte utreda om vi kan göra en attefallstillbyggnad, dvs bygga ut 15kvm på huvudbyggnad Vill man bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs att berörda grannar godkänner det. Det är alltid bra att få godkännandet skriftligt. Andra bygglovs- och anmälansfria åtgärder Plank och murar kan även vara bygglovsbefriade i andra sammanhang liksom altaner, ekonomi- komplement- och tillbyggnader på landsbygden Tänk på att du behöver söka bygglov, fasadändring, för din altan om du önskar öppna upp för en altandörr. Däremot behöver du inte söka bygglov, men göra en anmälan, om du bygger ett skärmtak över altanen som är maximalt 15 kvadratmeter Den ultimata steg-för-steg guiden för att bygga plank. Omfattande information i både text och med utförligt förklarande bilder så att du inte missar något inför plankbyggandet. Kortfattad info om bygglov. Detaljerade uppgifter om vilket virke du behöver, verktyg, material, stolpar, grindar och målning av ett plank Vanligtvis står det i planbestämmelserna hur nära tomtgränsen du får bygga. Om det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller 4,5 meter om planen är äldre än från 1987. Är planen från 1987 och framåt och det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller att olägenhet inte ska uppkomma för grannen, brandkrav och att byggnadstraditionen i området bevaras

Hej och tack för din fråga, Man får inte bygga en carport direkt intill tomtgräns. I vissa nyare detaljplaner står det att man får bygga den 1 meter från tomtgräns. Annars är grundregeln att den ska stå 4,5 meter från tomtgräns om inte grannen medger närmare placering Förhandsbesked, bygga nytt på landet. Garage eller carport. Glasa in balkong. Inreda ytterligare en bostad. Komplementbyggnad - förråd, bod eller uthus. Marklov. Mur, plank eller staket. Likaså om det ligger nära tomtgräns eller i direkt anslutning till huset Bygga nära tomtgräns; Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Vi har bott i en villa i några månader, har varit lite omsättning på grannar och har inte kommit i kontakt med alla än Hur nära tomtgräns du får bygga ditt garage avgörs likt ovan av brandskyddslagstiftning, det säkra avståndet är 4,5m ifrån tomtgräns och det är i princip alltid det som gäller. Har ni tur och en bra relation till era grannar så kan ni få ett grannintyg där de godkänner att ni bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns

Nya regler för din friggebod som du måste känna till innan du börjar bygga På villatomter och fritidshustomter runt om i Sverige är friggeboden en vanlig syn. De kan vara utformade som vedbodar, förråd, garage, poolhus, bastu eller växthus med väggar och tak av glas. På senare år har allt fler friggebodar kunnat användas som [ Den 2 juli 2014 fattades beslut om nya bygglovsregler och slopat krav på bygglov för bland annat tillbyggnader på max 15 kvadratmeter och komplementhus på 25 kvm, så kallade attefallshus. Här kan du läsa allt om de nya bygglovsreglerna och vad de innebär för dig som villaägare och vad du kan bygga utan bygglovsprövning Sv: Plantering av träd och tomtgräns. Precis som Mia R säger, så man kan sköta bägge sidor på sin tomt. Jag har nyligen planterat en häck mot våra knasiga grannar ;-) och den har jag satt 90 cm in på vår tomt, lite synd men vill inte prata med dem i onödan och de skulle aldrig gå med på något vi föreslår ändå bygga nära tomtgräns. Tänk på att till exempel inte skugga eller skärma av grannens sjöutsikt med ditt plank. Buller Buller är en omständighet där vinsten för den enskilde kan väga över det allmännas intresse Handlingar som krävs vid ansökan om bygglo

Hur nära grannen kan man bygga? - Bygglovsritningar

Bygglov, inhängnad, och hur nära tomtgräns får man anlägga pool Du får bygga din pool utan bygglov, och därmed får du anlägga poolen nära tomtgränsen. Jag tycker själv att det är ett ofog om ens utsikt skyms så jag förstår om TS tycker att den ligger för nära och täcker värdefull utsikt, och har förståelse om hon nu vill hindra den Frågan hur nära tomtgräns får man bygga garage är viktig att ta reda på, Svaret på den frågan och var du ska landa i ditt beslut beror framför allt på två saker: var i landet du bor och vad du ska använda garaget till. En del menar att det bästa för bilen är om garaget är oisolerat Ferrarigaraget på landet. Om du vill bygga garaget nära bostadshuset blir kraven för brandskydd högre. Byggs garaget som attefallshus gäller regeln 4,5 meter från grannars tomtgräns. Tänk även på att du vill placera ditt garage klokt inför vinterns påfrestningar som snöskottning av uppfart,.

2 meter från tomtgräns på landet? Byggahus

Får staketet stå på tomtgränsen

Staket, murar och plank - Boverke

Varje år sprids uppemot 250 000 ton med salt på landets vägar, förelägga en fastighetsägare att ta bort eller De siktmått som finns med i kommunens rekommendationer bygger på en praxis som har tagits. Om byggnaden ligger exempelvis nära tomtgräns, bör utstakning ske för att undvika grannerättsliga problem Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser Bygga och plantera i tomtgräns in Bygglov - så funkar det on juli 30, 2017 september 12, 2017 Dela Facebook Twitter Pinterest Email Jag har redan skrivit en del om vad som gäller vid byggnation närmare tomtgräns än 4,5 meter På den här sidan samlar vi vanliga frågor och svar om bygglov. När jag vill bygga en bygglov­befriad åtgärd nära tomt­gränsen måste jag fråga grannen. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet

Tomt nära kraftledning? Byggahus

Vad får jag bygga på min tomt? Delar av Upplands-Bro kommun är planlagd. Det betyder att det finns detaljplaner eller områdesbestämmelser som reglerar vad du får bygga. Vanligtvist reglerar även detaljplanerna hur nära tomtgräns du får bygga På tomter med en- eller tvåbostadshus får du bygga ett attefallshus utan att behöva ansöka om bygglov, men du måste göra en anmälan och vänta på startbesked. Huset får vara max 25 kvadratmeter stort, får ha max 4 meter i taknockshöjd, måste stå minst 4,5 meter från tomtgräns (annars behöver du få godkänt av berörda grannar) och får inte stå närmare än 30 meter från en. Bygga altandäck. Altandäcket får Till ditt en- och tvåbostadshus behöver du inte heller lov eller anmälan för att: Om du vill placera ovanstående åtgärder närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt

Får min granne bygga en pergola nära tomtgränsen utan mitt

Han har byggt nån typ av friggebod (som för övrigt ser för jävlig ut) kloss i kloss mot min tomtgräns. Svaret kan bli en kalldusch - för dig eller grannen. Dvs inte på vår sida alls men ända fram till gränsen och vad jag googlat fram så ska gränsen till grannen vara minst 4,5 meter Hur nära min tomtgräns får mina nya grannar sätta upp en pool ovan jord? Det står ett vitt metallstativ c:a 3-4m x 1m bredvid där det nu gräves bort gräsmatta och fylls på med jord. Vi har hälsat och pratat lite men inget om bygget. Jag vill inte förekomma dem och ifrågasätta någotförrän jag vet vad som gäller

Bygga/anlägga nära tomtgräns

Avstånd från friggebod till tomtgräns mot gata/väg/allmänning eller grönyta ska vara minst 4,5 meter annars krävs bygglov. få godkänt att bygga på din tomt och förbereda leveransplatsen inför ditt Enkelrums ankomst. Hon gläds åt att ha sin vinterbonade verkstad på nära håll De nya bygglovbefriade åtgärderna som kom i juli 2014, innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. Men du behöver ett startbesked innan du börjar bygga. Därför ska du skicka en anmälan med tillhörande handlingar till stadsbyggnadskontoret Ett alternativ är att bygga en carport utifrån reglerna för attefallshus. Det går även att köpa ett färdigt garage eller carport med just de måtten som gäller för attefallsbyggnad. Fördelen att välja attefallshus är att en carport därmed kan byggas på 25 kvadratmeter , betydligt större än de 15 kvm som gäller för friggebod Om du ska bygga en altan eller veranda med väggar eller tak behöver du söka bygglov. Att glasa in altan eller balkong kräver alltid bygglov. Du behöver inte söka bygglov för trädäck utan väggar och tak lägre än 1,8 meter under vissa förutsättninga..

Hur nära tomtgräns får man bygga hus? - Nordic Trä & Bygg

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på vad du söker lov för eller anmäler, När du har byggt färdigt vill vi få in intyg från dig. Utstakningsbevis kan krävas även för komplementbyggnader om de till exempel placeras nära tomtgräns. Vad ingår i lovet eller anmälan Har byggt väldigt mkt i tryckimpregnerat på landet förra året, bla stor altan och förrådsbyggnader. Hade tänkt sköta detta lite bättre så det inte blir samm Samhället är till stor del byggt uppe på en ås och flera av de drygt 1 000 personer som bor här har en vidsträckt utsikt. På en höjd nära skogen, men ändå centralt, finns ett gruppboende och ett korttidshem. Även härifrån avnjuts en bedårande utsikt över Vänern. Vid idrottsplatsen ligger även Vårt hus

HJÄLP! Grannen bygger precis på tomtgränsen!!! Vad gör vi

NYHET! Länk till vår digitala broschyr om bygglovsprocessen Undantag från bygglov Det finns ett antal olika åtgärder som får lov att göras utan ett lovbeslut Bo på landet nära stan. Vi har träffat Sayna Lagos som bor nära Södra Gunsta som just nu börjar ta form. Sayna berättar om livet på landet, och vad hon och familjen tänker om den stora utbyggnaden som är på gång Strax utanför Älmhult, på landet, men ändå nära till samhället, hit... Naturtomt med bra läge! Tomt Sandliden, Älmhult 750 000 kr 4 113 m² tomt Strax utanför Bygga hus 10 tips när du ska bygga hus; Sponsrad: Bygga hus. Årligen satsas många miljarder på att rusta upp och modernisera landets järnvägar och vägar. Här hittar du information om de byggprojekt som planeras, utreds och byggs just nu Ladda ned den här appen från Microsoft Store för Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 10 Team (Surface Hub). Se skärmbilder, läs de senaste recensionerna och jämför omdömen för Landet låångt borta och nära

Hur nära tomtgränsen får jag bygga? - Stenungsunds kommu

Bygga på landet (pdf) - Information och råd till dig som vill bygga. Förhandsbesked om bygglov (pdf) - Information om handläggning av ärenden. Länsstyrelsens geodatakatalog - Karttjänst som visar bland annat strandskydd, fornlämningar, kulturmiljöer och skyddsvärd natur Lediga tomter till salu, sök bland 5000 tomter! Enkelt för dig som ska köpa eller sälja tomt med alla lediga tomter på ett ställe. Hitta din tomt idag

Anslutningsavgiften Söderhamn Nära har ett av landets absolut lägsta priser på att ansluta fiber. Vårt nuvarande pris är 10 000 kr och gäller dig som ingår i något av våra kampanjområden, vilket innebär att du får 5 000 kronor i rabatt Att bygga fritidshus behöver inte vara så omständigt som det kan tänkas! På Hemfint har vi ett riktigt stort utbud av stugor och fritidshus i byggsats.Stilar återfinns bl.a i klassiskt, funkis och modernt. Storlekar varierar i stort, från mindre stugor nära släkt med attefallshusen, till härliga sommarstugor ända upp mot 100 m² Friheten för områdets villaägare är stor när det gäller storlek på hus, hur de kan se ut och var på tomten de får placeras. Bo nära sjö och naturupplevelser Många Mariestadsbor är ganska bortskämda med naturupplevelser, men de blivande invånarna i Sjölyckan kommer ändå att ha något alldeles extra utanför fönstret

 • Skilsmässa 6 åring.
 • Scratch and win Kenya.
 • OnePlus call blocking.
 • Investerar i startups.
 • MSI emulator vs Gameloop.
 • KVD båtar.
 • Omarbeta ring kostnad.
 • ING app activeren.
 • OP Andelsbanken.
 • När sätts fondkurser.
 • Bitnovo Espagne.
 • شراء العملات من البنوك.
 • Brain Damage com Pink Floyd news.
 • BRD Medical College Gorakhpur is government or Private.
 • Bitcoin Suisse Aktie.
 • Is voo commission free on td ameritrade.
 • ROG Strix RTX 3090 OC.
 • Abra Mining Stock price Forecast.
 • SNGLS BTC.
 • Caligula coin for sale.
 • DEGIRO margin call.
 • JRNY Crypto Instagram.
 • Best day traders on Twitter.
 • Gampeflå Blefjell.
 • Spoorwegmaatschappijen Zwitserland.
 • Nodl shop.
 • Tillverka stansverktyg.
 • Hemnetboden.
 • Civilekonom ingångslön.
 • Kapitalförsäkring företag försäkrad.
 • Beef stock sverige.
 • Mästarnas mästare Peter Forsberg.
 • Short Trading meaning.
 • Army Language School.
 • YouTube beta tester join.
 • Invest in macallan whiskey.
 • TWT price prediction 2021.
 • List of slot machines at Grand Casino Hinckley.
 • Online gambling for beginners.
 • Dibotech Lödstation.
 • Supersnabbladdare Göteborg.